۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

DNA Microarray Methodology
Flash Animations of DNA Microarrays :
DNA Microarray Methodology

Microarray Animation 1

Microarray Animation 2

هیچ نظری موجود نیست: