۱۳۸۷ آبان ۴, شنبه

پشت درهای دانشگاه

در اغلب تحقیقات و نظرسنجی ها، در مورد علت ادامۀ تحصیل در مقاطع عالی، بخش قابل توجهی از دانشجویان پاسخ می دهند:" رفتن به دانشگاه، حداقل چهار سال ما را مشغول می کند، اگر دانشگاه نرویم، چکار کنیم"...
آمارها همگی نشان از بالا رفتن شمار بیکاران فارغ التحصیل در ایران دارد و نظر به اینکه نزدیک به دو میلیون دانشجو در دانشگاههای ایران مشغول به تحصیل هستند، این میزان قطعاً افزایش خواهد یافت.
سیاست های آموزش عالی، بزعم اغلب کارشناسان این حوزه نادرست است. پذیرش دانشجو بدون توجه به نیازهای بازار کار در ایران از عواملی است که به بیکاران مدرک دار می افزاید. بیکارانی که غالباً سخت تن به مشاغلی خارج از دایرۀ تحصیل شان می دهند و این امر، تحطیل کردگان را وادار می کند که دست به مهاجرت بزنند. مسأله ای که به گفتۀ علی رنجی پور، روزنامه نگار در حوزۀ آموزش عالی ایران، در بین دانشجویان سطح بالا در رشته های خاص بسیار رایج است.
وی می گوید:" توسعۀ فضاهای آموزش عالی بدون توجه به نیازهای جامعه، بسیار فراگیر بوده است و دانشگاههای متعدد نظیر آزاد، علمی-کاربردی یا پیام نور، دانشجویان بسیاری جذب کرده اند، ما تنها کارکردی این دانشگاهها، ارائۀ مدرک بوده است"...24/10/2008

۱۳۸۷ آبان ۳, جمعه

Human Physiology 2004Human Physiology Publisher:McGraw Hill Higher Education Pages:736 2004 ISBN: 0072919280 PDF 193 MB
Clear explanations and a solid learning framework have been market tested and refined. Fox help students master the fundamentals by providing appropriate anatomical detail.Human Physiology is intended for the one-semester Human Physiology course often taken by allied health and other biology students. The beginning chapters introduce basic chemical and biological concepts to provide students with the framework they need to comprehend physiological principles. The chapters that follow promote conceptual understanding rather than rote memorization of facts.Health applications are included throughout the book to heighten interest, deepen understanding of physiological concepts, and help students relate the material to their individual career goals. Every effort has been made to help students integrate related concepts and understand the relationships between anatomical structures and their functions.

۱۳۸۷ مهر ۳۰, سه‌شنبه

لاموتريژين LAMOTRIGINE

موارد مصرف‌: از اين‌ دارو براي‌ درمان‌حملات‌ تشنجي‌ نسبي‌ اوليه‌ و حملات‌تشنجي‌ متعاقباَ فراگير تونيك‌ ـ كلونيك‌،استفاده‌ مي‌شود.
مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو شبيه‌ فني‌ توئين‌ وكاربامازپين‌، كانالهاي‌ سديمي‌ وابسته‌ به‌ولتاژ را مسدود مي‌كند.
فارماكوكينتيك‌: از راه‌ خوراكي‌ بخوبي‌جذب‌، در كبد متابوليزه‌ واز طريق‌ كليه‌هادفع‌ مي‌شود. نيمه‌ عمر پلاسمايي‌ اين‌ داروحدود 24 ساعت‌ مي‌باشد.
موارد منع‌ مصرف‌: در نارسايي‌ كبدي‌ نبايدمصرف‌ شود.
هشدارها: 1 ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌ داروپارامترهاي‌ كبدي‌، كليوي‌ و انعقاد خون‌بايستي‌ دقيقŠ كنترل‌ شود.
2 ـ در صورت‌ بروز بثورات‌ جلدي‌، تب‌،علائم‌ شبه‌ آنفلوآنزا، خواب‌ آلودگي‌ و بدترشدن‌ حملات‌ صرعي‌ بخصوص‌ در ماه‌اول‌ درمان‌، مصرف‌ دارو بايد قطع‌ گردد.
عوارض‌ جانبي‌: بثورات‌ جلدي‌، تب‌، علائم‌شبه‌ انفلوانزا، خواب‌ آلودگي‌، ندرتŠ اختلال‌در عملكرد كبد، لنفادنوپاتي‌، لوكوپني‌،ترومبوسيتوپني‌، حساسيت‌ به‌ نور،اختلالات‌ بينايي‌، گيجي‌، عدم‌ تعادل‌،خستگي‌، اختلالات‌ گوارشي‌، و تحريك‌پذيري‌ از عوارض‌ جانبي‌ اين‌ دارو هستند.
تداخل‌هاي‌ دارويي‌: والپروات‌ غلظت‌پلاسمايي‌ لاموتريجين‌ را افزايش‌ وكاربامازپين‌، فنوباربيتال‌ و فني‌ توئين‌،غلظت‌ پلاسمايي‌ آن‌ را كاهش‌ مي‌دهند.ضمنŠ لاموتريجين‌ موجب‌ افزايش‌ غلظت‌پلاسمايي‌ متابوليت‌ فعال‌ كاربامازپين‌مي‌شود.
نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از قطع‌ ناگهاني‌مصرف‌ اين‌ دارو بايد پرهيز شود. قطع‌مصرف‌ دارو بايد بتدريج‌ و حداقل‌ طي‌ 2هفته‌ انجام‌ شود.
2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو به‌ عنوان‌ تنها درمان‌در سالمندان‌، و كودكان‌ زير 12 سال‌توصيه‌ نمي‌شود.

لوكوورين LEUCOVORIN

لوكوورين‌ پادزهرمسموميت‌ با آنتاگونيست‌هاي‌ اسيد فوليك‌مانند پيريمتامين‌، متوتركسات‌ ياترمتوپريم‌ مي‌باشد. لوكوورين‌ جهت‌جلوگيري‌ از مسموميت‌ شديد ناشي‌ ازمصرف‌ بيش‌ از اندازه‌ متوتركسات‌ يادرمان‌ با مقادير زياد اين‌ دارو به‌عنوان‌بخشي‌ از برنامه‌هاي‌ شيمي‌ درماني‌ دردرمان‌ چند نوع‌ سرطان‌ مصرف‌ مي‌شود.همچنين‌ لوكوورين‌ براي‌ درمان‌ كم‌خونيهاي‌ مگالوبلاستيك‌ ناشي‌ از اسپرو،كمبودهاي‌ تغذيه‌اي‌، آبستني‌ وشيرخوارگي‌ كه‌ درمان‌ با اسيد فوليك‌خوراكي‌ در مورد آن‌ عملي‌ نيست‌، به‌كارمي‌رود.
مكانيسم‌ اثر: لوكوورين‌ ممكن‌ است‌ ازطريق‌ رقابت‌ با متوتركسات‌ در فرآيندانتقال‌ به‌ داخل‌ سلول‌ مانع‌ اثر متوتركسات‌روي‌ سلول‌هاي‌ مغز استخوان‌ و مجراي‌گوارش‌ شود اما ظاهرا بر مسموميت‌كليوي‌ ناشي‌ از مصرف‌ متوتركسات‌بي‌تأثير است‌.
فارماكوكينتيك‌: لوكوورين‌ پس‌ از مصرف‌خوراكي‌ به‌ سرعت‌ جذب‌ شده‌ و مقاديرمتوسطي‌ از آن‌ از سد خوني‌ ـ مغزي‌ عبورمي‌كند و به‌مقدار زياد در كبد تجمع‌ مي‌يابد.طول‌ مدت‌ اثر آن‌ در همه‌ راههاي‌ مصرف‌دارو 3-6 ساعت‌ است‌. ميزان‌ 80-90درصد دارو از طريق‌ كليه‌ دفع‌ مي‌شود.
موارد منع‌ مصرف لوكوورين‌: در صورت‌ وجود كم‌خوني‌ پرنيسيوز يا كمبود ويتامين‌ B12نبايد مصرف‌ شود.
هشدارها: 1 ـ در نقص‌ كار كليه‌ به‌علت‌اشكال‌ در دفع‌ متوتركسات‌ خطرمسموميت‌ افزايش‌ خواهد يافت‌ و ممكن‌است‌ منجر به‌ ضعف‌ شديد مغز استخوان‌ والتهاب‌ مخاطها گردد.
2 ـ لوكوورين‌ ممكن‌ است‌ دفعات‌ بروزحملات‌ صرعي‌ را در كودكان‌ مستعدافزايش‌ دهد.
عوارض‌ جانبي لوكوورين‌: به‌صورت‌ نادر بثورات‌جلدي‌، كهير، خارش‌ يا خس‌ خس‌ سينه‌ناشي‌ از مصرف‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌.
تداخل‌هاي‌ داروئي لوكوورين‌: مصرف‌ مقادير زيادلوكوورين‌ ممكن‌ است‌ اثر ضد تشنج‌باربيتورات‌ها، هيدانتوئين‌ و پريميدون‌ راخنثي‌ كند. استفاده‌ همزمان‌ لوكوورين‌ بافلورواوراسيل‌ ممكن‌ است‌ ضمن‌ افزايش‌اثرات‌ درماني‌ آثار سمي‌ فلورواوراسيل‌ رانيز افزايش‌ دهد. اگر چه‌ اين‌ دو دارو ممكن‌است‌ در مواردي‌ با هم‌ مصرف‌ شوند.
نكات‌ قابل‌ توصيه‌: در صورتي‌ كه‌ يك‌ نوبت‌مصرف‌ دارو فراموش‌ شد فورا به‌ پزشك‌مراجعه‌ گردد مصرف‌ مقادير اضافي‌لوكوورين‌ ممكن‌ است‌ لازم‌ باشد.

۱۳۸۷ مهر ۲۹, دوشنبه

Medicinal Chemistry

Medicinal ChemistryPublisher: New Age International English ISBN: 9788122423057 960 pages 2007 PDF 31 MbDescription: n/a
Download: Ziddu or Easy-Share
این کتاب برای علاقمندان به شیمی دارویی توصیه می شود. این کتاب منبع به روزی از اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

۱۳۸۷ مهر ۲۸, یکشنبه

دانلود کتاب Full Preparation: The Pfizer Guide To Careers In Pharmacy با فرمت PDF و حجم ۷۳/۳ مگابایت
در این کتاب که برای داروسازان و متخصصین فارماکولوژی بسیار مفید است با زمینه های گوناگون کار در حرفه داروسازی آشنا خواهید شد.
لینک دانلود فایل zip

۱۳۸۷ مهر ۲۷, شنبهOrgan structure and function come alive with 282 of Dr. Netter's beautifully rendered color drawings and schematics. Each chapter progresses from the important overview relationships of organ system physiology down to the tissue, cellular, and subcellular levels.

John T. Hansen, Bruce M. Koeppen, «Netter's Atlas of Human Physiology» Saunders ISBN: 1929007019 1st edition (May 15, 2002) PDF 223 pages 24.1 MB


Download
Map of Middle East, National Geographic.
Scale 1 : 5,877,000
1 cm = 59 km
1 inch = 93 miles
1 pic 4492 x 5520 (Ultra HQ) 5.1 MB
Download link 1

۱۳۸۷ مهر ۲۶, جمعه

Birth Control Pills -Drugs: the Straight FactsBirth Control Pills -Drugs: the Straight FactsBy Jon Zonderman, Laurel, M.D. ShaderPublisher: Chelsea House Publications Number Of Pages: 112 Publication Date: 2006-09-30 ISBN-10 / ASIN: 0791085538 ISBN-13 / EAN: 9780791085530 Binding: Library Binding http://rapidshare.com/files/116610795/pill.raror

McGraw-Hill Medical - Harper's Illustrated Biochemistry 26th edition
McGraw-Hill Medical - Harper's Illustrated Biochemistry 26th edition

http://www.4shared.com/file/11711210/b961121d/Harpers_Illustrated_Biochemistry__26th_Ed_2003_.html

The Development of Science-based Guidelines for Laboratory Animal Care
The Development of Science-based Guidelines for Laboratory Animal Care: Proceedings of the November 2003 International Workshop By International Workshop on the Development of Science-based Guidelines for Laboratory Animal Care Program Committee, National Research Council, Publisher: National Academies Press Number Of Pages: 264 Publication Date: 2004-10-21 Sales Rank: 3658770 ISBN / ASIN: 0309093023 EAN: 9780309093026 Binding: Paperback Manufacturer: National Academies Press Studio: National Academies Press Average Rating: 0 Total Reviews: 0 http://rapidshare.com/files/5707645/11138.rar

Science 10 October 2008CoverSteep terrain: To move a therapy from the research lab to the doctor's office requires a huge investment in clinical trials, which are growing more costly and more complex every year.
Special Section: Clinical Trials and TribulationsIntroduction: Lemons, oranges, and complexity.
Impacts Research Seen As Next Climate FrontierScientists hope that the next U.S. president will devote more of the billion-dollar climate change research program to impacts.
From Remarkable Rescue to Restoration of Lost HabitatSouthwest China's alpine lakes have lost many of their native species. Researchers may have found a way to reboot the ecosystem.
Samurai Mathematician Set Japan Ablaze With Brief, Bright LightIsolated from the West, Seki Takakazu churned out some of the finest mathematical work of his time. Centuries later, scholars are finally giving him his due.
Students Learn How, Not What, to Think About Difficult IssuesA novel bioethics program trains teachers to help students confront challenges in the classroom -- and in their lives.
PDF 33.8 MB
Download link 1

The Physiological Basis of Veterinary Clinical Pharmacology


The Physiological Basis of Veterinary Clinical PharmacologyBy J. Desmond BaggotPublisher: Wiley-Blackwell Number Of Pages: 296 Publication Date: 2001-05-15 ISBN-10 / ASIN: 0632057440 ISBN-13 / EAN: 9780632057443 Binding: Hardcover The diversity of species in which drugs are used for clinical purposes and the emphasis on various classes of drugs make veterinary pharmacology a complex subject. Anatomical and physiological features influence the pharmacokinetic behaviour of a drug in a particular animal and the dosage required. This book is concerned with the basis of species differences, the selection of pharmacokinetic parameters and the interpretation of values obtained. There are chapters on bioavailability and its application to veterinary dosage forms, changes in drug disposition and interspecies scaling, clinical selectivity and stereoisomerism, drug permeation, antimicrobial disposition and specifics related to neonatal animals.The author has gathered all this information together in one place so allowing the reader to make better selection of drug preparations for animal dosages to effectively treat animal diseases.The book will prove valuable to clinical researchers in the areas of pharmacology, anaesthesia, microbial infections and, internal medicine as well as postgraduate students of these disciplineshttp://www.filefactory.com/file/5d8f77/n/veticliph_rar

Management of Laboratory Animal Care and Use ProgramsManagement of Laboratory Animal Care and Use ProgramsBy Mark A. Suckow, Fred A. Douglas, Robert H. WeichbrodPublisher: CRC Number Of Pages: 408 Publication Date: 2001-11-28 ISBN-10 / ASIN: 0849322871 ISBN-13 / EAN: 9780849322877 Binding: Hardcover The management of biomedical research using animals has become increasingly complex due to new technology, increased regulatory oversight, and recognition of the need for animals free of disease and distress. Within this changing environment, individuals charged with the management of laboratory animal facilities have a substantial responsibility to the institution, the public, and the animals. Management of Laboratory Animals Care and Use Programs provides both factual and theoretical information drawn from the substantial experience of authors who are noted experts in the field. This book will provide individuals with the basic knowledge and information necessary to meet typical professional challenges. A co-publication with the American Association for Laboratory Animal Science, this valuable book serves as the text for the Certified Manager Animal Resources (CMAR) exam.http://ifile.it/d5sonfq