۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۸, جمعه

شیرین کننده های رژیمی و دیابتیمصرف مقادير حساب شده مواد قندي در افراد مبتلا به ديابت (نوع 1 يا 2) تأثير منفي بر روي کنترل ديابت آنها نخواهد داشت. با اين وجود شيرين کننده هاي رژيمي نيز مي تواند جايگزيني مناسب در افرادي باشند که مصرف شيريني جات در آنها بالاست (مخصوصاً کودکان).


» انواع شيرين کننده هاي رژيمي


شيرين کننده هاي رژيمي به دو دسته " کالري زا" و "غير کالري زا" تقسيم مي شوند.

» شيرين کننده هاي کالري زا


دسته اول که شامل "فروکتوز"، "سوربيتول" و "مانيتول" مي باشند، حاوي کالري هستند و بنابراين مصرف آنها بايد حساب شده باشد تا منجر به اضافه وزن نگردد. همچنين مصرف زياد سوربيتول و مانيتول به علت عدم جذب کامل ددر روده ها موجب اسهال مي گردد.
بنابراين قبل از مصرف فرآورده هاي غذايي رژيمي به برچسب روي آنها که بيانگر ترکيباتشان است دقت کنيد. به طور کلي مصرف اين نوع شيرين کننده ها در افراد ديابتي چاق که داراي چربي خون بالايي نيز هستند، توصيه نمي شود.


» شيرين کننده هاي غير کالري زا

شيرين کننده هاي غير کالري زا مانند" ساخارين" و "آسپارتام" داراي هيچ کالري نيستند و باعث اضافه وزن نيز مي شوند. قدرت شيرين کنندگي آنها بسيار بيشتر از شکر معمولي مي باشد (حدود 200 برابر ). بعضي از اين شيرين کننده ها مثل آسپارتام در اثر حرارت زياد اثر شيرين کنندگي خود را از دست مي دهند و بنابراين نمي توان از آنها در کيک پزي استفاده کرد. همچنين مصرف زياد ساخارين در بعضي از حيوانات منجر به سرطان مثانه شده که البته هنوز در مورد انساني به اثبات نرسيده است. زنان باردار نيز بهتر است از ساخارين استفاده نکنند.

هیچ نظری موجود نیست: