۱۳۸۷ مهر ۳۰, سه‌شنبه

لوكوورين LEUCOVORIN

لوكوورين‌ پادزهرمسموميت‌ با آنتاگونيست‌هاي‌ اسيد فوليك‌مانند پيريمتامين‌، متوتركسات‌ ياترمتوپريم‌ مي‌باشد. لوكوورين‌ جهت‌جلوگيري‌ از مسموميت‌ شديد ناشي‌ ازمصرف‌ بيش‌ از اندازه‌ متوتركسات‌ يادرمان‌ با مقادير زياد اين‌ دارو به‌عنوان‌بخشي‌ از برنامه‌هاي‌ شيمي‌ درماني‌ دردرمان‌ چند نوع‌ سرطان‌ مصرف‌ مي‌شود.همچنين‌ لوكوورين‌ براي‌ درمان‌ كم‌خونيهاي‌ مگالوبلاستيك‌ ناشي‌ از اسپرو،كمبودهاي‌ تغذيه‌اي‌، آبستني‌ وشيرخوارگي‌ كه‌ درمان‌ با اسيد فوليك‌خوراكي‌ در مورد آن‌ عملي‌ نيست‌، به‌كارمي‌رود.
مكانيسم‌ اثر: لوكوورين‌ ممكن‌ است‌ ازطريق‌ رقابت‌ با متوتركسات‌ در فرآيندانتقال‌ به‌ داخل‌ سلول‌ مانع‌ اثر متوتركسات‌روي‌ سلول‌هاي‌ مغز استخوان‌ و مجراي‌گوارش‌ شود اما ظاهرا بر مسموميت‌كليوي‌ ناشي‌ از مصرف‌ متوتركسات‌بي‌تأثير است‌.
فارماكوكينتيك‌: لوكوورين‌ پس‌ از مصرف‌خوراكي‌ به‌ سرعت‌ جذب‌ شده‌ و مقاديرمتوسطي‌ از آن‌ از سد خوني‌ ـ مغزي‌ عبورمي‌كند و به‌مقدار زياد در كبد تجمع‌ مي‌يابد.طول‌ مدت‌ اثر آن‌ در همه‌ راههاي‌ مصرف‌دارو 3-6 ساعت‌ است‌. ميزان‌ 80-90درصد دارو از طريق‌ كليه‌ دفع‌ مي‌شود.
موارد منع‌ مصرف لوكوورين‌: در صورت‌ وجود كم‌خوني‌ پرنيسيوز يا كمبود ويتامين‌ B12نبايد مصرف‌ شود.
هشدارها: 1 ـ در نقص‌ كار كليه‌ به‌علت‌اشكال‌ در دفع‌ متوتركسات‌ خطرمسموميت‌ افزايش‌ خواهد يافت‌ و ممكن‌است‌ منجر به‌ ضعف‌ شديد مغز استخوان‌ والتهاب‌ مخاطها گردد.
2 ـ لوكوورين‌ ممكن‌ است‌ دفعات‌ بروزحملات‌ صرعي‌ را در كودكان‌ مستعدافزايش‌ دهد.
عوارض‌ جانبي لوكوورين‌: به‌صورت‌ نادر بثورات‌جلدي‌، كهير، خارش‌ يا خس‌ خس‌ سينه‌ناشي‌ از مصرف‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌.
تداخل‌هاي‌ داروئي لوكوورين‌: مصرف‌ مقادير زيادلوكوورين‌ ممكن‌ است‌ اثر ضد تشنج‌باربيتورات‌ها، هيدانتوئين‌ و پريميدون‌ راخنثي‌ كند. استفاده‌ همزمان‌ لوكوورين‌ بافلورواوراسيل‌ ممكن‌ است‌ ضمن‌ افزايش‌اثرات‌ درماني‌ آثار سمي‌ فلورواوراسيل‌ رانيز افزايش‌ دهد. اگر چه‌ اين‌ دو دارو ممكن‌است‌ در مواردي‌ با هم‌ مصرف‌ شوند.
نكات‌ قابل‌ توصيه‌: در صورتي‌ كه‌ يك‌ نوبت‌مصرف‌ دارو فراموش‌ شد فورا به‌ پزشك‌مراجعه‌ گردد مصرف‌ مقادير اضافي‌لوكوورين‌ ممكن‌ است‌ لازم‌ باشد.

هیچ نظری موجود نیست: