۱۳۸۶ اسفند ۲۴, جمعهبسم الله الرحمن الرحیم


این وبلاگ برای تبادل اطلاعات با دیگر همکاران گروههای مختلف پزشکی و استفاده از تجربیات همدیگر ایجاد شده است.


هیچ نظری موجود نیست: